Yrityspalvelut

Tell -strategiamme ensimmäisenä tavoitteena on selkeän ja ymmärrettävän strategian luominen asiakasyrityksellemme perinteisemmän strategiatyön rinnalle. Strategian luomisella sitoutamme eri sidosryhmät asiakasyrityksen strategiassa asetettuihin tavoitteisiin. Tell -strategiaa toteutetaan Liiketoiminnan dramaturgia -menetelmällä. Menetelmä yhdistelee kauppatieteiden liiketoimintaosaamisen, palvelumuotoilun sekä elokuvataiteen tunteisiin vaikuttamisen keinoja täysin uudella tavalla.

Menetelmä etenee järjestelmällisesti vaiheittain ja sen avulla löydetään elementit todelliselle ja oikeasti vaikuttavalle asiakasyrityksen strategialle, joka voidaan ymmärtää, hyödyntää ja viestiä eteenpäin. Menetelmä yhdistää strategian luomisen ja sen eteenpäinviemiseen liittyvät jatkotoimenpiteet toisiinsa.

Menetelmän tuotoksina asiakas saa sidosryhmätutkimuksen, strategian määrittelyn, viestintädesignin sekä strategian jalkauttamiseen ja esittelemiseen tuotetun videon tai animaation. Lisätuotoksina voi olla markkinointiviestintään liittyviä toimenpiteitä, kuten markkinointi- ja mainoskampanjoiden suunnittelu ja toteutus.

Menetelmää voidaan käyttää itsenäisesti uuden strategian rakentamisessa tai sitä voidaan käyttää sisäisen strategiatyön tai ulkopuolisen konsultoinnin rinnalla. Kustannustehokas menetelmä ei sido yrityksen omia työntekijöitä pitkäksi aikaa strategiatyöhön, ja strategian käytännöllistäminen tapahtuu nopeasti ja tehokkaasti.

Menetelmä jakaantuu viiteen vaiheeseen:

Tutkimus
Käsikirjoitus
Design
Tuotanto
Seuranta

Datan visualisointi ja analysointi

Datan visualisointiin olemme käynnistäneet kehittämisprojektin, jossa hyödynnetään liiketoiminnan dramaturgia -menetelmää tällä uudella sovellusalueella. Projektissa kehitämme visualisointimenetelmän, joka antaa kattavan ja helposti sisäistettävän kuvan mitattavien asioiden tilasta ja kehityksestä.

Sovelluspilotit on tarkoitus käynnistää asiakastiedon hyödyntämisessä ja dynaamisten asiakkuusstrategioiden laadinnassa.

Kilpailuedun kehittäminen 3. sektorille

Sote-uudistus on yksi itsenäisyytemme suurimmista hallinnollisista muutoksista sekä laajuudeltaan, että valmistelun ja toteuttamisen nopeudeltaan.

Sote- ja aluehallintouudistus muuttaa ratkaisevasti myös palveluntuottajien toimintaympäristöä. Tähän muutokseen varautumiseen ja vastaamiseen olemme rakentaneet kolmivaiheisen kehittämiskokonaisuuden, jossa olemassa olevat voimavarat ja mahdollisuudet kiteytetään omaksi kilpailueduksi. Kehittämiskokonaisuus toteutetaan yhteistyössä Mikko Kesä Oy:n kanssa.